top of page

אנדרוס

מאפיינים ונתונים

אבטיח אנדרוס המתאים לגידול בהפריית הורמונים

  • אבטיח איכותי מאוד

  • משקל פרי ממוצע: 8-12 קג

  • צורה מאורכת

  • צבע קליפה ירוק בהיר עם פסים כהים ורחבים

  • ציפה אדומה במרקם מעולה

  • פוטנציאל ליבול גבוה

  • מאפשר חנטת הורמונים

  • מתאים לגידול בערבה

bottom of page