top of page

דלעת קישוא בלוט

מאפיינים ונתונים

קישוא בינוני עם תלמים בעל טעם אגוזי מתוק

  • קישוא בינוני עם תלמים 

  • שיח חזק בעל גזע יחיד

  • אורך גידול מנביטה כ 85 יום תלוי בעונה

  • בשר הפרי צהוב-זהוב בעל טעם אגוזי אופייני

bottom of page