top of page

פלפל בלוקי צהוב עופר

מאפיינים ונתונים

פלפל בלוקי צהוב לשתילות אביב

  • מידות פרי (ממוצע): L

  • משקל פרי (ממוצע): 180 - 200 גרם

  • חונט היטב בטמפרטורות גבוהות 

  • צימוח בינוני

  • עמידויות/סבילויות: TSWV , L4

bottom of page