top of page

פלפל חריף אלטר

מאפיינים ונתונים

פלפל חריף

  • פלפל חריף עם דפנות עבות

  • חריפות משתנה לפי עונת הגידול

  • צבע פרי ירוק כהה המתחלף לאדום עם ההבשלה

bottom of page