top of page

כרישה I לוף

מאפיינים ונתונים

לוף בולגרי ארוך

  • כרישה/ לוף / פראסה היא ירק מאכל

  • שייך למשפחת הנרקיסיים

  • בדומה לבצל ירוק, לבן בבסיסו ועלווה ירוקה בחלקו העליון

  • טעם בצלי עדין

bottom of page