top of page

G12

מאפיינים ונתונים

אפונת גינה טיפוס אפילה

  • אפונת גינה בעלת תרמילים ירוקים

  • למאכל אפונים התפתחים בתרמיל

  • הצמח מטיפוס אפילה

bottom of page