top of page

SQ50036 זוקיני

מאפיינים ונתונים

זוקיני איכותי ירוק כהה ומבריק לגידול משתילות אוקטובר עד מרץ

  • פרי צילינדרי בצבע ירוק כהה ומבריק

  • צימוח חזק המתאים גם להדליה

  • בכירות בינונית

  • מועדי שתילה: אוקטובר עד מרץ

  • סבילויות ZYMV , WMV

bottom of page